Hiển thị tất cả 9 kết quả

KKS® WATERBAR là băng PVC đàn hồi, chịu nhiệt được thiết kế để xử lý chống thấm cho khe co giãn…
Sika® Waterbars O32 được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi. Sản phẩm được thiết kế để chặn nước…
Sika® Waterbars được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi. Sản phẩm được thiết kế để chặn nước thấm…
Sika® Waterbars O-15 được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi. Sản phẩm được thiết kế để chặn nước…
Sika® Waterbars O-25 được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi. Sản phẩm được thiết kế để chặn nước…
Sika® Waterbars được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi. Sản phẩm được thiết kế để chặn nước thấm…
Sika® Waterbars V-20 được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi. Sản phẩm được thiết kế để chặn nước…
Sika® Waterbars V-25 được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi. Sản phẩm được thiết kế để chặn nước…
Sika® Waterbars dùng để trám các khe co giãn và qua mạch ngừng trong các kết cấu sau: tầng hầm, bể chứa…