Hiển thị kết quả duy nhất

Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông
Plastiment 200 Phụ gia bê tông hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc Lignosulfonat cải tiến dùng…
Sika Aer là phụ gia tạo bọt khí có độ tập trung cao cho bê tông được chế tạo sẵn…
Sika Plastiment 100 là phụ gia bê tông giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết
Chất phụ gia hóa dẻo đa năng và kinh tế cho bê tông với liều lượng sử dụng đa dạng…
Phụ gia giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông. Sika Viscocrete 6000 là…
Phụ gia bê tông giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông
Sikament R4 là một phụ gia bê tông siêu hóa dẻo hiệu quả cao, có tác dụng kéo dài thời…