Showing 1–16 of 30 results

KKS® GROUT 80 là vữa rót trộn sẵn gốc xi măng với cốt liệu chọn lọc, chỉ cần pha thêm…
KKS® MORTATOP 381 là loại vữa gốc xi măng – polymer biến tính, một thành phần có chứa khoáng silicate,…
KKS® FLEXICON 200 là chất trám khe đàn hồi, chất lượng cao, một thành phần, gốc polyurethane. Sản phẩm này…
KKS® GROUT 64 là vữa rót trộn sẵn gốc xi măng, chỉ cần pha thêm nước để tạo ra hỗn…
KKS® LATEX 310 là dạng nhũ tương gốc styrene butadien copolymer cải tiến khi dùng với xi măng hoặc với…
KKS® LATEX 315 là dạng nhũ tương gốc styrene butadien copolymer cải tiến khi dùng với xi măng hoặc với…
KKS® MORTATOP 382 là vữa kết nối và bảo vệ cốt thép một thành phần, gốc xi măng-polymer cải tiến…
KKS® MORTATOP 382 là vữa kết nối và bảo vệ cốt thép một thành phần, gốc xi măng-polymer cải tiến…
KKS® MORTATOP FG là vữa sửa chữa, trát phủ hoàn thiện, gốc xi măng – polymer cải tiến có chứa…
KKS® SEALDUR 352 là nhựa epoxy hai thành phần, có độ nhớt thấp, không dung môi, có thể bơm được.…
KKS® SEALDUR 371 là một loại vữa sửa chữa và chất kết dính 2 thành phần, không dung môi. KKS®…
KKS® WATERBAR là băng PVC đàn hồi, chịu nhiệt được thiết kế để xử lý chống thấm cho khe co…
KKS® WARTERPLUG 302 là một loại vữa được chế tạo sẵn, khi trộn với nước nó sẽ đông cứng rất…
KKS® GROUT 40 là vữa rót trộn sẵn gốc xi măng, chỉ cần pha thêm nước để tạo ra hỗn…
KKS® GROUT 62 là vữa rót trộn sẵn gốc xi măng, chỉ cần pha thêm nước để tạo ra hỗn…