Hiển thị kết quả duy nhất

Sika Rokkon (C – VN) được cung cấp ở dạng gói dài hình ống có màng chống thấm và được…
SikaGrout 212-11 và SikaGrout 214-11 là vữa rót gốc xi măng, tự san bằng, không co ngót với thời gian…
SikaGrout 214-11 HS là vữa rót gốc xi măng, tự san bằng, không co ngót với thời gian thi công…
Sikagrout GP là vữa rót trộn sẵn gốc xi măng tự san phẳng, không co ngót với thời gian cho…