SikaGrout 212-11 và SikaGrout 214-11

SikaGrout 212-11 và SikaGrout 214-11 là vữa rót gốc xi măng, tự san bằng, không co ngót với thời gian thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ địa phương.

HOTLINE: 0978791427 CHAT FACEBOOK