Hiển thị tất cả 4 kết quả

SL-668 là PU trương nở dẻo một thành phần, thi công đơn giản, khi được bơm vào khe hoặc vết…
- Sika CarboDur-Plates là tấm polyme được gia cố bằng nhiều sợi cacbon ép đùn để gia cố bê tông,…
Sikadur 30 là chất kết dính hai phần không dung môi, tính linh hoạt cao, dựa trên hỗn hợp của…
Sikadur 330 là sản phẩm gốc nhựa epoxy hai thành phần dùng để thấm chèn, không có dung môi.