Sikadur 30 là chất kết dính hai phần

Sikadur 30 là chất kết dính hai phần không dung môi, tính linh hoạt cao, dựa trên hỗn hợp của nhựa epoxy và cốt liệu đặc biệt, được sản xuất để sử dụng ở nhiệt độ từ 8°C đến 35°C.
Ứng dụng:
Chất kết dính gia cường cho việc lắp ghép kết cấu, đặc biệt trong các kết cấu:
– Dán Sika CarboDur Plates với bê tông, gạch, gỗ (tham khảo tài liệu Sika CarboDur Plates)
– Tấm thép với bê tông (xem chi tiết tài liệu kỹ thuật)

HOTLINE: 0978791427 CHAT FACEBOOK