Sika CarboDur-Plates là tấm polyme

– Sika CarboDur-Plates là tấm polyme được gia cố bằng nhiều sợi cacbon ép đùn để gia cố bê tông, gỗ và kết cấu xây dựng.
– Các tấm cacbodur được gắn kết vào kết cấu làm thành phần gia cố bên ngoài nhờ vào chất kết dính epoxy Sikadur 30 ở điều kiện thường hoặc thi công ở điều kiện nhiệt độ cao thì sử dụng loại kết dính khác là Sikadur 30LP (để biết thêm chi tiết về chất kết dính vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật kèm theo).

HOTLINE: 0978791427 CHAT FACEBOOK