SikaGrout 214-11 HS

SikaGrout 214-11 HS là vữa rót gốc xi măng, tự san bằng, không co ngót với thời gian thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ địa phương

HOTLINE: 0978791427 CHAT FACEBOOK