Sikafloor 2530W New – Vật Liệu Chống Thấm Hiệu Quả

Sikafloor 2530W New là chất phân tán nước 2 thành phần gốc nhựa epoxy có màu, hiệu quả cao.

HOTLINE: 0978791427 CHAT FACEBOOK