Hợp chất tháo dỡ ván khuôn Separol

Là tác nhân tháo dỡ ván khuôn.
Các ứng dụng
Là tác nhân tháo dỡ cho các loại khuôn gỗ, thép. Separol giúp cho việc tháo dỡ và làm vệ sinh ván khuôn được dễ dàng.

HOTLINE: 0978791427 CHAT FACEBOOK