Sikacrete PP1 Là Phụ Gia Bê Tông

Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột dựa trên công nghe Silicat Fume của Sika

Sikacrete PP1 là phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột dựa trên công nghe Silicat Fume của Sika.
Sikacrete PP1 phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C 1240.
Sikacrete PP1 được sử dụng trong bê tông kết cấu, bê tông đúc sẵn và trong các lĩnh vực khác đòi hỏi chất lượng của bê tông tươi và bê tông đã đông cứng chất lượng cao.

HOTLINE: 0978791427 CHAT FACEBOOK