Sika Bituseal T–140 SG

Sika Bituseal T–140 SG (0°C) dạng tấm mỏng chống thấm được thi công theo phương pháp khò nóng và có thể uốn dẻo được ở 0°C. Có gốc atacic polypropylene nhựa đường cải tiến, được gia cường bởi lớp polyester, một mặt được rắc đá dăm và mặt kia được phủ lớp polyetylene mỏng, thi công dễ dàng.

HOTLINE: 0978791427 CHAT FACEBOOK