Sikaflex – 11 FC

Sikaflex – 11 FC là chất trám khe có modul đàn hồi cao, gốc polyurethane, một thành phần, được sử dụng cho thi công bên trong lẫn bên ngoài

HOTLINE: 0978791427 CHAT FACEBOOK