SIKA PRIMER 3N

Sika Primer-3 N là chất quét lót 1 thành phần, gốc epoxy-polyretan, có chứa dung môi

HOTLINE: 0978791427 CHAT FACEBOOK